30 Năm Kỷ Niệm Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

30 Năm Kỷ Niệm Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Hội Đồng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Địa Phận Wichita sẽ tổ chức Thánh Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ All Saints, 3205 E. Grand, Wichita, KS 67218. Chương trình các tiết mục cho ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chúa Nhật như sau:
Tĩnh Tâm sẽ do Cha Dominicô Trần Thiết Hùng (Monastery Of Chau Son Sacramento in Walnut Grove, California) phụ trách và còn có 2 Cha đến từ dòng Đồng Công giúp xưng tội.
Thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 Từ 6:00 giờ chiều.
Thánh Lễ Khai mạc Tĩnh Tâm qua đề tài “Sống Đời Sống Sung Mãn”. Kính mời quý vị qua Fischer Center dùng bữa ăn tối với các cha ngay sau thánh lễ. Nếu không trể lắm, các linh mục sẽ cho cơ hội lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải ngay sau bữa ăn tối.
Thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018. Từ 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.
Tiếp tục phần Tĩnh Tâm tại Hội Trường Fischer Center.
Chầu Mình Thánh Chúa từ 11:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa và Bí Tích Hòa Giải từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều tại nhà nguyện.
Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018. 3:00 giờ chiều đến 6:00 giờ chiều
• 3:00 giờ chiều Tiếp tục Bí Tích Hòa Giải
• 3:30 giờ chiều Kiệu Cung Vinh Các Thánh Tử Đạo và nhập lễ. Thánh Lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ do Đức Giám Mục Carl Kemme chủ tế và các linh mục Việt Mỹ đồng tế.
Ý Lễ:
• Cầu nguyện cho Giáo Hội Hoa Kỳ.
• Cầu nguyện cho Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam.
• Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo dân cộng đoàn.
• Cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
• Cầu nguyện cho các giới trẻ.
Hội Đồng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Địa Phận Wichita trân trọng kính mời toàn thể quí ông bà, anh chị em cùng bớt chút thì giờ đến tham dự Thánh Lễ. Để cùng tôn kính các Thánh Tử Đạo năm xưa đã oai hùng anh dũng tiến lên pháp trường. Ngay sau Thánh Lễ, xin kính mời Quí Cha, cùng toàn thể quí ông bà anh chị em ghé sang trung tâm để chúng ta cùng hàn huyên trong niềm vui chung và gặp gỡ các vị chủ chiên. Có thức ăn và giải khát để phục vụ quí vị.
Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Địa Phận Wichita
Linh Mục Benjamin Nguyễn Minh Nhật, Chủ Tịch

Annual Vietnamese Martyrs Memorial Nov. 16-17
This year marks the 30th year the Vietnamese Martyrs were canonized by Pope St. John Paul II.
The Catholic Diocese of Wichita Vietnamese Congregation will have a Memorial Mass honoring the 117 Vietnamese Martyrs starting with an opening Mass on Friday, Nov. 16, at 6 p.m. and will continue on Saturday, Nov. 17, from 9 a.m. to 5 p.m. at All Saints Parish and the Fischer Center, 3205 E. Grand in Wichita.
The retreat theme is “Fully Alive,” following the examples of the martyrs. There will be holy hour and exposition of the Blessed Sacrament during the retreat.
Vietnamese- and English-speaking priests will be available for confession Friday and Saturday throughout the retreat. Additional reconciliation time will be at 3 p.m. on Sunday, Nov. 18, prior to the procession of the Holy Martyr relics starting at 3:30 p.m. Mass will begin at 3:45 p.m.
Food will be served after Mass. Everyone is cordially invited to the special celebration.